Thành lập công ty

HSLAWS cung cấp dịch vụ thành lập: Thành lập công ty, thành lập Doanh Nghiêp, Thành lập trung tâm Ngoại Ngữ, thành lập trường dạy nghề, thành lập trường tư thục, thành lập hiệp hội câu lạc bộ, thành lập hợp tác xã...

Luật sư riêng

HSLAWS cung cấp dịch vụ Luật sư riêng cho các Cá nhân, Tổ chức bao gồm các lĩnh vực tư vấn: Dân sự - Kinh tế, Tư vấn doanh nghiêp, Tư vấn đầu tư, Hôn nhân gia đình, Pháp luật đất đai, Thủ tục hành chính...

Luật sư tranh tụng

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, tuân thủ tư cách đạo đức nghề nghiệp, HSLAWS cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng và Luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi trong tố tụng, ngoài tố tụng, bào chữa các vụ án hình sự...

HSLAWS

HSLAWS cung cấp dịch vụ Luật sư riêng cho các Cá nhân, Tổ chức bao gồm các lĩnh vực tư vấn: Dân sự - Kinh tế, Tư vấn doanh nghiêp, Tư vấn đầu tư, Hôn nhân gia đình, Pháp luật đất đai, Thủ tục hành chính, Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước tòa.

Thực hiện đại diện pháp luật theo ủy quyền, Tư vấn hợp đồng, Tư vấn giải quyết tranh chấp trên các lĩnh vực: Dân sự, Kinh tế, Đất đai, Hôn nhân, Bồi thường thiệt hại... Soạn thảo: Đơn thư khiếu nại, Tố cáo, Khởi kiện, Di chúc, Thỏa thuận phân chia tài sản...
Đại diện sở hữu trí tuệ, Đại diện thương mại.

Tin tức

Dịch vụ công được nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí
24/10/2016 Dịch vụ công được nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí [Chi tiết]
Định mức phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017
24/10/2016 Định mức phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017 [Chi tiết]
Ngân hàng được thấu chi bù đắp thiếu thốn hụt vốn trong thanh toán điện tử
24/10/2016 Ngân hàng được thấu chi bù đắp thiếu thốn hụt vốn trong thanh toán điện tử [Chi tiết]
Mức phụ cấp đặc thù của một số chức danh tư pháp trong quân đội
24/10/2016 Mức phụ cấp đặc thù của một số chức danh tư pháp trong quân đội [Chi tiết]
Thí điểm khai thuế TNCN điện tử với hoạt động cho thuê nhà
24/10/2016 Thí điểm khai thuế TNCN điện tử với hoạt động cho thuê nhà [Chi tiết]