Thành lập công ty

HSLAWS cung cấp dịch vụ thành lập: Thành lập công ty, thành lập Doanh Nghiêp, Thành lập trung tâm Ngoại Ngữ, thành lập trường dạy nghề, thành lập trường tư thục, thành lập hiệp hội câu lạc bộ, thành lập hợp tác xã...

Luật sư riêng

HSLAWS cung cấp dịch vụ Luật sư riêng cho các Cá nhân, Tổ chức bao gồm các lĩnh vực tư vấn: Dân sự - Kinh tế, Tư vấn doanh nghiêp, Tư vấn đầu tư, Hôn nhân gia đình, Pháp luật đất đai, Thủ tục hành chính...

Luật sư tranh tụng

Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, tuân thủ tư cách đạo đức nghề nghiệp, HSLAWS cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng và Luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi trong tố tụng, ngoài tố tụng, bào chữa các vụ án hình sự...

HSLAWS

HSLAWS cung cấp dịch vụ Luật sư riêng cho các Cá nhân, Tổ chức bao gồm các lĩnh vực tư vấn: Dân sự - Kinh tế, Tư vấn doanh nghiêp, Tư vấn đầu tư, Hôn nhân gia đình, Pháp luật đất đai, Thủ tục hành chính, Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước tòa.

Thực hiện đại diện pháp luật theo ủy quyền, Tư vấn hợp đồng, Tư vấn giải quyết tranh chấp trên các lĩnh vực: Dân sự, Kinh tế, Đất đai, Hôn nhân, Bồi thường thiệt hại... Soạn thảo: Đơn thư khiếu nại, Tố cáo, Khởi kiện, Di chúc, Thỏa thuận phân chia tài sản...
Đại diện sở hữu trí tuệ, Đại diện thương mại.

Tin tức

Huớng dẫn chuyển tuyến có BHYT đối với cơ sở Y học cổ truyền
25/8/2016 Huớng dẫn chuyển tuyến có BHYT đối với cơ sở Y học cổ truyền [Chi tiết]
Tập trung kiểm tra cải cách thủ tục hành chính
25/8/2016 Tập trung kiểm tra cải cách thủ tục hành chính [Chi tiết]
Cấp phép cho giáo viên nước ngoài dạy tại trường phổ thông
25/8/2016 Cấp phép cho giáo viên nước ngoài dạy tại trường phổ thông [Chi tiết]
Hướng dẫn thanh toán tiền chênh lệch thuê nhà ở công vụ
25/8/2016 Hướng dẫn thanh toán tiền chênh lệch thuê nhà ở công vụ [Chi tiết]
Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học
22/8/2016 Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận an toàn sinh học [Chi tiết]